Van Voor en door ...Vliegvissers !!!
Flyout Nederland.

Reglementen Flyout.

Activiteiten.

Wedstrijdnieuws.

Visserslatijn.

Contact.© Flyout 2024
Contact

Algemene Informatie Vlieg vis vereniging Fly Out

 

Contact Adres :

Julianastraat 96

1756 TP ‘Zand

Noord Holland

 

Het Bestuur :

 

Voorzitter : Henk Spigt

hj.spigt@flyoutnederland.nl

 

 

 

 

 

 

 

Secretaris : Dirk Breed

secretaris@flyoutnederland.nl

 

 

 

 

 

 

 

Penningmeester : Martijn Spigt

 

Penningmeester@flyout.nl

E-mailadres: Penningmeester@flyout.nl

 

 

Algemene Bestuursleden :

William de Jong

Redactie/Webmaster

redactie@flyoutnederland.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Rene Maatje

Wedstrijd commissie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene informatie :

 

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden, door middel van een brief aan het

secretariaat der vereniging, voor 1 SEPTEMBER voorafgaande aan het nieuwe vereniging's jaar.

 

De secretaris der vereniging bevestigt schriftelijk de ontvangst van de ontvangen opzegging.